Οι Φορείς

Με πρωτοβουλία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και μετά από σειρά συναντήσεων, συστάθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2018 δίκτυο με συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον άξονα της Λεωφόρου Συγγρού.

Ειδικότερα, συμμετέχουν:


 

Χορηγός Επικοινωνίας